Železnica vo Veľkej Vsi

Hlavná stránka

História

Odchody vlakov

Železničná spojka dnes

Železničná trať Lučenec - Poltár bola vybudovaná v rokoch 1900 - 1901.
Železničná zastávka je v obci od roku 1928. Prvý vlak tu zastal 28.10.1928.
Po okupácii južného pohraničia sa začala budovať v r. 1939 nová
železničná spojka Tomášovce - Veľká Ves. 15.2.1940 trať slávnostne prevzal minister dopravy Stano, za účasti starostu obce Juraja Antalíka Pizdika.
Po oslobodení v r.1949 sa začalo so znovuobnovením trate Lučenec - Poltár - Utekáč.
15. 5. 1949 bola slávnostne
obnovená trať Lučenec - Opatová - Veľká Ves - Trať mieru
6.10.2001 -
oslavy stého výročia vybudovania žel. trate Lučenec - Poltár