SPOLKY vo Veľkej Vsi

Súčasnosť:
Dobrovoľný požiarny zbor
Poľovnícka spoločnosť
Klub dôchodcov

Z histórie:

Slovenská evanjelická jednota bola založená v r. 1925 s počtom členov 9. V roku 1934 mala jej členská základňa už 98 členov. Ich cieľom bolo rozširovať a udržiavať veriacich vo viere.

Rolnícky Dorast založený po r.1918. Usporadúval divadelné predstavenia a slávnosti.

Úverové družstvo založené v r. 1925 - bolo zamerané na ochranu a povznesenie ekonomickej a sociálnej úrovne širších vrstiev obyvateľstva.

Hlavná stránka

História

Aktuality

Obecné zastupiteľstvo

Občianske združenie

Mikroregión

Internetový krúžok

Jednota evanjelických žien bola založená v roku 1933.

Pohrebný spolok založený v roku 1934 mal 68 členov.

Vo všeobecnosti o týchto spolkoch a organizáciách, sú založené, organizované, ale nemajú miestnosť a vôbec na to sa ani nemyslelo, že by sa postarať malo o primeranú miestnosť. Schôdzky sa všetky vydržiavajú v miestnosti školskej, čo je pre učiteľa dosť neprijemné. Učebňa sa natoľko kazí, že veru tú v úplnom poriadku držať, asi nemožné. Príde hádam doba, že všetko sa dostane do riadnej koľaji. Dal by Boh, že by to čim skôr sa uskutočnilo!

Sdružení evanjelickej mládeže - poriadala divadlá, večierky, zájazdy, predseda Ž. Rešetár (1941)

V roku 1945 vyvýjali v obci činnosť spolky:

Slovenská evanjelická jednota
Jednota evanjelických žien na Slovensku
Pohrebný podporný spolok
Potravné družstvo
Úverné družstvo
Jednotný sväz slovenských rolníkov
Sväz slovenskej mládeže

V roku 1949 boli nasledovné spolky:

Miestna osvetová rada
Slovenská evanjelická jednota
Jednota evanjelických žien
Pohrebný spolok
Dobrovoľný hasičský zbor
SVOJPOV

 
Spoločnosť poľovnícka bola založená 11.1.1951 - mala 5 členov
V roku 1966 svoju činnosť vyvýjali:

SČSP
ČsČK
ČSPO
ČSM
DO KSS
SZŽ
SZPB
SZPO
SZSD
Jednota

V roku 1984 pracovali v obci:

SZŽ
SZM
ČsČK
DO KSS
DV Jednota
SZ drobnochovateľov