Osada Samotrč - Konteska

Hlavná stránka
1. stretnutie rodákov z Kontesky

Studňa na Konteske

Podľa ústneho podania žijúcej Margity Kmeťovej r. Zvarovej nar.
v r. 1912 v osade, jej predkovia (rodičia, starí rodičia) Zvarovci spolu s rodinou Juraja a Ondreja Líšku odkúpili túto osadu na dražbe v roku 1911 po bývalom majiteľovi Takáčovi. Tieto rodiny sa nasťahovali do jedného domu, v ktorom ešte ďalšie štyri roky ostala bývať i pôvodná majiteľka s troma deťmi. Túto bývalú majiteľku oslovovali "
kontesou", čo podľa jej oslovovania dostalo meno osada-pustatina Konteska.

V súčasnosti je v osade obývaný jeden dom  Antóniou Miháľovou. Ján Rolník - posledný obyvateľ zomrel 26.6.2002 ako 52 ročný.
a dva domy vlastnia chalupári z Lučenca.

Pohľad na Kontesku Konteska