Hl. strana Posledné zmeny tejto stránky
12.7.2002 Vyšlo druhé číslo 9. ročníka Listu.
7.7.2002 Urobená stránka venovaná Rodine ev. a. v. cirkevného zboru Kalinovo - List, doplnené prvé tohtoročné číslo. Doplnená súťaž DPZ v Málinci a svadba Anna Olšiaková a Štefan Tvorík z 22.6., ďalšie obrázky z tejto svadby ; promócia Ľuboslava Paála ; súťaž DPZ v Brezničke z 8.6; promócia Jána Zvaru; pridané vystúpenie gospelovej skupiny SINAI z Prešova; na SOUDaS zmaturovala Ivana Golčiterová a na SPOŠ Miroslava Oravcová 
29.5.2002 Pribudlo 5. číslo mesačníka Matka, v aktualitách birmovanie Jozefíny Líškovej, zmaturovala na OA Zuzana Malčeková, pribudli nové tohtoročné záznamy v sekcii Bol som na huby, v Školstve pribudli fotky zo šk. rokov 1963/64 a 1964/65, vyšlo nové číslo Brdárika - prvé v II. ročníku.; na OA zmaturovala Zuzana Malčeková; pridané spomienky na Jána Turoňa, Jána Laca a Pavla Suju; pribudlo 1. sv. prijímanie v Kalinove, a birmovka J. Líškovej
14.4.2002 V r. 1901 v Losoncz és vidéke vyšiel článok . Nezvyčajné manželstvo vo Veľkej Vsi, v Novohradskom Reflexe v kapitole Publicistika - V abecednom poradí predstavujeme obce Novohradu bola predstavená obec Veľká Ves; do kapitoly školstvo pribudla fotografia zo šk. roku 1968/69  a 1975/76; do r. 1996 pridaný pozdrav zo stužkovej slávnosti Jána Zvaru  a z roku 1998 Zuzany Kucejovej, do r. 2000 pozdrav z vyučenia Michala Segeča. Pridané svadobné fotografie: Ján Kékety a Elena Kučerová, Dušan Antalík a Mariena Ľalíková, Ján Zvara a Anna Ľalíková, Vladimír Lörinčík a Dobroslava Rezníková, Július Rezník a Adriana Podhorová, Pavol Oravec a Marika Pócošová, Eva Kmeťová a Vladimír Chrtiansky, Alena Zvarová a Jozef Malček, Pavol Antalík a Soňa; Pribudlo 4. číslo mesačníka Matka; vložená svadobná fotografia Jozefa Zvaru a Melánie
7.4.2002 Do Školstva vložená fotografia absolventov zo šk. roku 1976/77; V Histórii do roku 1982 vložená svadobná fotka Jany Líškovej a Milana Paála a do r. 1985 Márie Valachovej a Jozefa Líšku; 6.4. druhý raz padal sneh vo Veľkej Vsi, pridané ďalšie obr. zo snehu
2.4.2002 Vyšlo 6. číslo Brdárika, vložené zápisnice Dobrovoľného hasičského sboru vo Veľkej Vsi z rokov:1935-1936; pribudol fut. zápas ženatí-slobodní z 1.4.; pozdrav zo stužkovej od Márie Sujovej; fotky Pavla Kontriša - Džefeho, Eleny Kontrišovej rod. Hrončekovej
20.3.2002 Vložená svadba Ján Golčiter a Viera Vaněková ; v histórii pridaná publikácia od MUDr. Miloslava Rešetára - História obce Veľká Ves z pohľadu rodáka; pridané tri tohtoročné čísla mesačníka Matka - rím. kat. farského úradu v Brezničke
28.2.2002 Pridaný 5. Fašiangový kresťanský ples; svadobné foto Viery Purdekovej a Jozefa Farbiaka; fotky Kostola Svätej rodiny z okt. - dec. 2001;
15.2.2002 Dokončené Dejiny breznickej farnosti, dievčatá z Veľkej Vsi na návšteve u p. prezidenta; vyšiel Brdárik č.5; doplnené Obecné zastupiteľstvo; v Aktualitách pribudol Venčekový ples z 2.2.2002

19.1.2002

Pridané svadobné oznámenia: Adriana Ridzoňová a Igor Melicher, Janka Nociarová a Milan Šulek, Janka Tisoňová a Peter Juhaniak, Petronela Dudášová a Ondrej Gerát, Mária Krajčiová a Milan Suja, Marcela Malčeková a Miroslav Dobrovič, Ľubica Nociarová a Ján Hrnčiar, Alena Zvarová a Jozef Malček, Slavomíra Šáliová a Pavel Melicher, Janka Jánošíková a Ján Haferník, Adriana Podhorová a Július Rezník; pridané pozdravy zo slávnostného odovzdávania stužiek: D. Rezníkovej, O. Geráta, Z. Gerátovej, J. Gombalovej, M. Kéketyho; pridaný prepis z knihy Kto je kto v Novohrade o rodákovi Jaroslavovi Antalovi; prepis z novín Smena z 31. 11. 1957 - Večerná invázia dvoch dievčat; pridané stránky dejín breznickej farnosti spísaných farárom Jánom Belcanym (okrem iného spomína aj faru Veľká Ves a históriu obce); zoznam duchovných pôsobiacich v brez. farnosti od r.1781; do r. 2001 doplnená Jasličková pobožnosť; v Aktualitách pribula Lúčnica vo Veľkej Vsi
28.12.2001 V aktualitách doplnené informácie: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - 26.5.2001; 4. číslo Brdárika; Voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja; Mikulášsky večierok; koledovanie s Dobrou novinou, Katarína Kulichová písala o birmovke
10.12.2001 V aktualitách pridaný odkaz na Mariana Malčeka v Tipos Bingo., na voľby z 1.12.2001
14.11.2001 V aktualitách pridaný odkaz na Jána Zvaru ml. - opäť v Smiechotách.
15.10.2001 Bol som na hubách 15.10.2001 a 21.10.2001. Na strane Muzikanti pribudla kronika Stierankovcov do r.2000 a v r.2001 a fotografie Stierankovcov z 20.10.1992, 23.5.1993, 6.1.1994 a 12.7.1996. Do Brdárika pribudlo č.3. Do Aktualít súťaž DPZ v Brezničke.
13.10.2001 Na strane Bol som na huby pribudli 27.9.2001, 28.9.2001 , 3.10.2001, 4.10.2001 , 6.10.2001 a 10.10.2001. Na strane Železnica pribudli Oslavy 100. výročia železničnej trate Lučenec - Poltár a článok z Novohradských novín - 100 rokov žel. trate Lučenec - Poltár. V aktualitách Ján Hámorník ml. v televíznej súťaži Bohatí a zdraví.
26.9.2001 Na strane Bol som na huby pribudli 16.9.2001 a 24.9.2001. Do Histórie pribudli zápisy z Pamätnej knihy - roky 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965.
16.9.2001 Druhé číslo Brdárika, V Histórii doplnené z Pamätnej knihy roky: 1955, 1956, 1957, 1958. Pridaná strana Na hudobných nosičoch interpreti z Veľkej Vsi.
8.9.2001 V Histórii v rokoch 1962, 1963, 1968 a 1980 doplnené oznámenia o svadbe Dariny Segečovej a Ondreja Geráta, Márii Kmeťovej a Vladimíra Hrúza, Editky Kéketyovej a Paľka Bešinu a Evy Kmeťovej a Vladimíra Chrtianskeho. a z Pamätnej knihy doplnený rok 1954.
5.9.2001 Článok Komunikačné centrum vidieckeho parlamentu z Novohradských novín a Ján Zvara ml. v Smiechotách.
25.8.2001 Výsledky hasičskej súťaže v Ružinej z. 18.8.2001 a z Utekáča 25.8. 2001. V roku 2000 doplnená Jasličková pobožnosť z 31.12.2000 a Koledovanie s DOBROU NOVINOU z 25.12.2000. V aktualitách doplnený 4. Fašiangový kresťanský ples z 25.2.2001.
14.8.2001 Doplnené výsledky hasičskej súťaže O pohár starostu obce Veľká Ves. Na strane Bol som na huby doplnené dni 19.7. , 28.7., 29.7., 30.7., 31.7.. Na strane Stavba nového kostola doplnené fotky od J. Purdeka. Doplnené mapy z roku 1782 a 1876.
14.7.2001 V Histórii doplnené roky 1951,1952, 1953. V Aktualitách úmrtie Ondreja Geráta st. a na hl. strane Bol som na huby a v JRD - Hospodárenie a práce v r.1953.
3.7.2001 Do roku 1998 pridaná spomienka na Jána Folka
1.7.2001 Na strane História doplnené roky 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 , na strane Železnica - obnovenie trate Lučenec-Opatová-Veľká Ves a na strane JRD založenie strojového družstva a založenie JRD II. typu a fotka žiakov Štátnej ľudovej školy 1947/48
27.6.2001 Na stránke Školstvo doplnené fotky a ich popis zo šk. rokov: 1949-50, 1970-71, 1972-73 a na strane Železnica je pridaná Železničná spojka Veľká Ves- Tomášovce dnes
24.6.2001 V aktualitách pribudli výsledky z Požiarnej súťaži v Málinci a strana Previerky pripravenosti DPZ okresu Poltár z 9.6.2001
22.6.2001 Doplnení maturanti: Petra Paálová, Katarína Pašáková, Miroslava Oravcová, Marek Lörinčík, Jaroslava Stieranková, Zuzana Kontrišová, Maťa Paálová a Miška Lörinčíková
20.6.2001 V aktualitách Milan Melicher na 1. svätom prijímaní v Kalinove a Štefan Kucej promovaný a výsledky veľkovešťanov v tipovacej súťaži Novohradských novín.
16.6.2001 Do aktualít pridaná strana o Konfirmácii 20.5.2001 v Kalinove a ďalšie obrázky konfirmovaných z Veľkej Vsi
1.6.2001 Na stranu Rímskokatolícka cirkev a História doplnený odkaz na Vysvätenie kríža.a Ďalšie obr. z vysvätenia kríža vo Veľkej Vsi. Na hlavnej strane pribudol odkaz na časopis Brdárik a jeho 1. číslo.
26.5.2001 Na stranu História doplnené roky 1943, 1944, 1945.
20.5.2001 V histórii pribudol rok 1938, rok 1940, rok 1941, rok 1942 a stavba železničnej spojky Tomášovce - Veľká Ves a príchod učiteľa Žigmunda Rešetára do obce.
19.5.2001 Do Pamätnej knihy doplnená Oprava cesty, Kultúrny dom, Voľba starostu, Voľba kurátora a do histórie voľby obecné (1938)