Hlavná strana

Popis obce podľa učiteľa Daniela Gallaya

Pamätná kniha obce Veľká Ves


Obec Veľká Ves leží od Lučenca 6,5 km pod vrchom Skalica v malej úzkej dolinke. Meno dostála, že pri zakladaní okolitých obcí bola akiste najväčšia. Cez obec vedie okresná vicinálna cesta, ktorú okres vydržiava, miestámi až dosaváď nevydláždená, takže v dáždivom počasí ťažko po nej chodiť. Ináče obec je pekná, čistá, uhľadná. Domy sú tiež pekné, dvory čisté v poriadku držané. Cez obec tečie malý potôčik, ktorý vyteká pod vrchom Skalica, čo aká suchota, voda z neho nikdy nevyschne. Na oboch stranách potôčka je cesta, vedľa ktorých sú domy vystavané.
Ku obci patrí, od obce na sever ležiaca pustatina Samotrč, ktorá je jednotlivým gazdom v rukách.
Hrúbka výživnej pôdy je od 2 - 4 metrov, pod ňou je piesok, lenže nie všade a zatým kaolín. Tieto vrstvy ťahajú až k Poltáru. Z kaolina v susedných obciach v Kalinove vyrábajú šamotové tehly a skridle, v Zelenom, Brezničke a v Poltári skridle. Miestna ev.a.v. cirkev kaolin predala.
Pohľady na obec z Vrát a z kopca od stanice Pozri Veľkú Ves na mape z r. 1920

Hlavná strana Pamätná kniha obce Veľká Ves