Daniel Gallay

Narodil sa 22.11.1883 a po absolvovaní učiteľského ústavu v Prešove sa 1.2.1928 stal správcom - učiteľom tunajšej školy. Bolo to jeho tretie miesto. Uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 20.10.1933 bol ustanovený prvým kronikárom našej obce. Prvý zápis do Pamätnej knihy obce Veľká Ves urobil 1.12.1933.

História Hlavná strana Školstvo