Hlavná stránka História Obecné zastupitežstvo JRD Rímsko-katolícka cirkev Železnica Posledné zmeny
Mikroregión Brdárik Občianske združenie Spolky Evanjelická cirkev Školstvo Aktuality
Obecné zastupitežstvo vo Vežkej Vsi
  Zasadania:  
  27. február 2001  
  27. apríl 2001  
  4. júl 2001  
  8. september 2001  
  30. október 2001  
  11. december 2001  
  22. február 2002  
30. apríl 2002
  V hornom rade: Ján Zvara, Miroslav Hanes, Jozef Líška, Ján Hámorník, Ján Gočiter, Anton Plavucha
V dolnom rade: Milan Paál, Ing. Elena Antalíková, Soňa Antalíková, Mgr. Jarmila Oravcová, Mária Sujová