Evanjelický barokovo - klasicistický kostol vo Veľkej Vsi

Hlavná sránka

História

Rímsko katolícka cirkev

Evanjelická cirkev

1772 - 1777 - postavenie kostola bez veže
1782 - pristavanie predsiene
1802 - dokončenie stavby pristavaním murovanej zvonice
1890 - oprava vrcholca veže
1929 - pripevnenie hromozvodu a hodín, pozlátenie hromozvodu a gule na vrchu
Učiteľ
D. Gallay takto opisuje kostol v r. 1933.

Sieňová stavba so segmentovým zakončením oltárneho priestoru a predstavenou vežou. Interiér zaklenutý pruskými klenbami a konchou. Z troch strán hlavného priestoru drevená empora na vyrezávaných stĺpoch, na jej kazetovom parapete obrazy zo života krista, maľované na dvere. Drevené lavice sú vyhotovené z červeného smreku a sú pôvodné. Organ je starý a nevyhovujúci.

Barokvo - klasicistický kostol
  Oltár - neskoroklasicistický z r. 1871, plychromovaná drevorezba, obraz krista v Getsemanskej záhrade od Móra Thana, olejmaľba na plátne

Kazateľnica - klasická z prelomu 18. a 19. storočia polychromovaná drevorezba. Na ľavej strane lode. Vo vrchole baldachýnu Desatoro.

Empora - rustikálna z prelomu 18. a 19. stor., drevo, maľba na dreve, trojstranná, na parapete v jednotlivých kazetách maľované scény zo života Krista

Zvon - barokový z roku 1776, liata zvonovina. Vegetatívny dekor, nápis:
AZ ISTEN DICSOSSÉGÉRE S ECCLESIANAK OSZE HÍVÁSÁRA
A KÉT RED HASADT KITSIN HARANGBÓL EGY OTSZER. KÉSZÍTETTE A N.FALU 1 FILI ECCLESIA.

Barokvo - klasicistický kostol
  Veľký zvon s nápisom:
Z MILODAROV EV.A.V.CIRKVE VEĽKOVESKEJ. 1924 ULIL OKTÁV WINTER, ZVONAŘ V BROUMOVĚ. DNES USLIŠITELI HLAS JEHO NEZATVRDZUJTE SRDCE SVÉHO. ŽALM 95.7.8.

Malý zvon s nápisom:
HLAS MUJ SLYŠ PODLE SVEHO MILOSRDENSTVÍ HOSPODINE. ŽALM 119-149. DAROVAL PAVEL PAÁL
S MANŽELKOU HELENOU ANTALIK

Kalich s patenou - renesančný z roku 1652, patena z roku 1658, tepané pozlátené striebro. Dekor z akantu, serafinských hlavičiek, mušlí, ľaloí.

Barokvo - klasicistický kostol