Hlavná stránka

Odchody vlakov zo stanice Veľká Ves

Odchody autobusov
Poltár
odchod
Veľká Ves Lučenec
príchod
Lučenec
odchod
Veľká Ves Poltár
príchod
4.29 4.52 5.01 4.20 4.29 4.52
5.12 5.31 5.40 6.14 6.24 6.44
6.23 6.46 6.56 7.46 7.56 8.19
8.00 8.19 8.28 9.35 9.45 10.05
9.45 10.07 10.16 12.50 13.00 13.20
*11.44 *12.03 *12.12 14.37 14.47 15.11
13.00 13.22 13.31 x15.30 x15.40 x16.00
14.51 15.09 15.18 16.28 16.38 17,02
16.42 17.01 17.11 18.44 18.54 19.14
17.56 18.14 18.23 20.33 20.43 21.03
20.43 21.05 21.14 * nepremáva v sobotu
22.28 22.37 22.45 x premáva v pracovné dni

Hlavná stránka Odchody autobusov