Hlavná stránka

Autobusové spoje zo zastávky Veľká Ves

Odchody vlakov

Lučenec AS
odchod
Veľká Ves Poltár ŽS
príchod
  Poltár ŽS
odchod
Veľká Ves Lučenec AS
príchod
 
4.55 5.12 5.26 x 1.22 1.46 2.06 fu
5.20 5.36 5.55 x 4.43 5.07 5.28 x
6.20 6.36 6.55 x 5.10 5.34 5.55 af
6.55 7.11 7.14 Kalinovo c 5.43 6.07 6.28 x
8.00 8.18 8.31 x 6.05 6.29 6.50 x
10.05 10.26 10.50   6.07 6.31 6.52 x
11.00 11.19 11.32 x 7,00 7.24 7.45 x
12.00 12.20 12.45 x 8.03 8.08 8.42  
13.45 14.03 14.21 x 9.10 9.34 9.55 x
15.05 15.25 15.38 Sf 10.05 10.29 10.50 x
15.50 16.09 16.30 x 11.00 11.24 11.45 x
16.05 16.25 16.45 x 12.45 13.09 13.30  
16.15 16.35 16.55 a 13.53 14.17 14.38 x
18.10 18.30 18.43 f 15.35 15.59 16.20 x
19.50 20.11 20.30   16.45 17.09 17.30 x
22.35 22.56 23.15 x 18.47 19.11 19.32  

Hlavná stránka