Hlavná stránka Aktuality Obecné zastupiteľstvo JRD Rímsko-katolícka cirkev Železnica Posledné zmeny
Mikroregión Brdárik Občianske združenie Spolky Evanjelická cirkev Školstvo Rok 2001

Dejiny
breznickej farnosti
História obce
( Miloslav Rešetár )
Samotrč - Konteska
Pamätná kniha
(1933 - 1964)
Roky:
1940 1941 1942
1943 1944 1945
1946 1947 1948
1949 1950 1951
1952 1953 1954
1955 1956 1957
1958 1959 1960
1961 1962 1963
1964 1965 1966
1967 1968 1969
1970 1971 1972
1973 1974 1975
1976 1977 1978
1979 1980 1981
1982 1983 1984
1985 1986 1987
1988 1989 1990
1991 1992 1993
1994 1995 1996
1997 1998 1999
2000 2001 2002
  História obce Veľká Ves  
 • 1332 - prvá písomná zmienka o obci - v Monumente Vatikana - existovala na území breznickej farnosti v rokoch 1332-1337 fara vo Veľkej Vsi ( Magna Villa); zmienka o farárovi Petrovi kostola sv. Mikuláša
 • ďalšie podoby mena obce - 1424 - Nagfalw, 1773 - Welka Wes ( maďar. Nagyfalu, Losoncnagyfalu )
 • v 14. storočí patrila k najvýznamnejším obciam Divínskeho panstva
 • r. 1540 daroval obec panovník fiľakovskému hradnému pánovi Blažejovi Mocsárymu, za boje proti Turkom
 • r. 1715 pri súpise obyvateľov žili vo Veľkej Vsi len 4 poddanské rodiny po Rákoczyho povstaní
 • r. 1720 pri ďalšom súpise - 8 poddanských rodín
 • r. 1728 už 16 poddanských rodín a 1 želiar
 • r. 1731 - cholera
 • r. 1770 urbárska regulácia - 17 poddanských rodín a 2 rodiny želiarov
 • r. 1775 patrila obec zemepánovi Fialkovi
 • r. 1777 postavený evanjelický barokový kostol bez veže
 • r. 1784-1786 - sčítanie ľudu - 89 rodín; 253 mužov a 232 žien
 • r. 1789 - zemepán - Michal Szontag a rodina Mocsáry
 • r. 1785 - zrušenie poddanstva
 • r. 1802 - dokončenie stavby ev. barokového kostola - postavenie murovanej zvonice
 • r. 1816 - povstanie poddaných obce proti Mocsárymu - kruto potlačené1
 • r. 1828 - 27 rodín podaných, 8 rodín želiarov a 2 rodiny bezdomových želiarov
 • r. 1840 - 57 rodín - 149 žien a 167 mužov - 21 katolíkov, 146 evanjelikov
 • r. 1869 - 96 rodín - 264 mužov a 266 žien; 65 katolíkov, 461 evanjelikov, 4 reformovaný; čítať vedelo 26 mužov a 80 žien
 • r. 1873 - cholera
 • r. 1900 - 490 obyvateľov - 249 mužov a 241 žien; maď. nár.47, slovenskej 443; katolíkov - 67, evanjelikov - 419, židov - 4; čítať a písať vedelo 367 obyvateľov; postavilo sa pohostinstvo a obchod
 • r. 1901 - článok v Losoncz es vidéke - Nezvyčajné manželstvo vo Veľkej Vsi
 • r. 1910 - 456 obyvateľov - 224 mužov a 232 žien
 • r. 1919 - 402 obyvateľov - 174 mužov a 228 žien
 • r. 1937 - postavený kultúrny dom
 • r. 1938 - slovenská pohraničná obec - 505 ob.; 344 evanjelikov, 157 katolíkov; voľba starostu a voľby obecné
 • r. 1939 - započala stavba železničnej spojky Tomášovce - Veľká Ves
 • r. 1940 - slávnostné otvorenie železničnej spojky, učiteľ Žigmund Rešetár
 • r. 1943 - stavba pastierne
 • r. 1944 - elektrifikácia obce
 • r. 1945 - 13. január - oslobodenie - predseda MNV Martin Kontriš srna
 • r. 1946 - predseda MNV Martin Antalík č.90
 • r. 1947
 • r. 1948 - Dočasná miestna správna komisia - predseda Ján Lorinčík kačán
 • r. 1949 - zavedený telefón
 • r. 1950 - miestny rozhlas, založené JRD I. typu
 • r. 1951 - predseda MNV - Ján Lorinčík; podpredseda - Ján Lorinčík Žák ; 435 obyvateľov
 • r. 1952 - predseda MNV - Ján Šuľan, tajomník Ján Gáfrik, JRD III. typu
 • r. 1953 - vodovod
 • r. 1954 - predseda MNV - Ján Novodomský, tajomník Pavel Lorinčík
 • r. 1957 - predseda MNV Ján Novodomský, tajomník Ján Gáfrik
 • r. 1958 - postavená budova MNV a požiarna zbrojnica
  r.
  1960 - predseda MNV - Ján Novodomský, tajomník Ján Gáfrik
 • r. 1964 - predseda MNV - Ján Šuľan, tajomník Ján Paál
 • r. 1970 - 412 obyvateľov - 210 mužov a 202 žien
 • r. 1972 - začlenenie do JRD Družba so sídlom v Kalinove
 • r. 1976 - predseda Pavel Lörinčík, tajomník Jozef Kmeť
 • r. 1977 - regulácia potoka
 • r. 1980 - 457 obyvateľov - 230 mužov, 227 žien
 • r. 1981 - predseda MNV Pavel Lörinčík
 • r. 1986 - dobudovaný Dom smútku
 • r. 1988 - 1. stretnutie rodákov osady Samotrč - Konteska
 • r. 1989 - dotiahnutie riešenia vodovodného potrubia v obci - zástupca predsedu MNV - Ján Zvara
 • r. 1990 - starosta Ján Antalík, zástupca Vladimír Líška
 • r. 1991 - vysvätenie kríža
 • r. 1992 - starosta Vladimír Líška
 • r. 1996 - zástupca starostu Jozef Líška ml.; obec súčasťou okresu Poltár
 • r. 1997 - oslavy 665. výročia 1. písomnej zmienky o obci; dokončenie vodovodu
 • r. 1998 - oslavy 120. výročia založenia DPZ vo Veľkej Vsi, založená Jednota dôchodcov