Hlavná stránka História Obecné zastupiteľstvo JRD Rímsko-katolícka cirkev Železnica Posledné zmeny
Mikroregión Brdárik Občianske združenie Spolky Aktuality Školstvo Rok 2001

List

Evanjelická cirkev vo Veľkej Vsi

Koncom 16 st. preniklo Lutherovo učenie do obcí Novohradu.
Obec Veľká Ves bola od r.1590 fíliou obce Kalinovo.
Po zániku evanjelického cirkevného zboru vo Fiľakove koncom 17. storočia dostala Veľká Ves - strieborný silne pozlátený
kalich, krásne cizelovaný a ozdobený erbom darkyne (od Kataríny Széchy)
Koncom 18. storočia si obyvatelia obce postavili nový kostol. Po vyhlásení Tolerančného patentu si r.1782 pristavili k nemu predsieň.
Až roku 1786 mohol kalinovský farár Alexander Farkaš vykonávať všetky cirkevné obrady.
V roku 1802 sa dokončila stavba kostola pristavaním murovanej zvonice a tým vznikol pekný barokovo - klasicistický objekt.
V roku 1810 sa začalo pochovávať do starého cintorína (pri terajšej štátnej ceste do Tomášoviec)
Mária Mocsáryová darovala kostolu vežové hodiny, dala pokryť vežu medeným plechom, dala namaľovať oltárny obraz "Ježiš v Getsemane" a obstarala stojan na oltár pod bibliu vyhotovený z orientálneho dreva.
V r. 1925 bola v obci založená
Slovenská Evanjelická jednota.

V r.1938 bol zvolený za kurátora Juraj Antalík Drgo a za kostolníka Pavel Antalík Drga ml.. Predtým túto funkciu vykonávali Ján Antalík Zdychan a Martin Antalík Drgo.
V predstavenstve kalinovského evanjelického zboru v posledných desaťročiach pracovali:
kurátori : Martin Antalík, Pavel Lorinčík Nemcove
dozorca: Ján Kuriš

Kalinovskými kazateľmi boli:

Ján Nagy 1590 - 1613 Ján Andreas 1717 - 1729
Samuel Benjaminides 1613 Ján Mičinský 1728 - 1732
Šimon Lešťák 1622 Ján Stranský 1732
Ondrej Alitis 1624 Jakub Nikolaide 1734 - 1768
Pavel Kandidus 1630 - 1636 Alexander Farkaš 1768 - 1795
Juraj Láni 1638 - 1646 Ondrej Muránsky 1796 - 1807
Izák Koprini 1647 Ondrej Kováč ml. 1808 - 1836
Michal Góts 1662 - 1665 František Trsťanský 1837 - 1851
Jeremiáš Pilárik 1691 - 1693 Július Bartolomaeides 1851 - 1904
Daniel Haller 1693 Július Kalanda 1908 - 1952
Samuel Gelecius 1696 - 1710 Ján Kalandar 1952 - 1987
Ján Glosius - Pondelský 1710 - 1711 Ján Velebír 1989 - 1997
Ondrej Georgiades 1711 - 1715 Marián Čop 1997 -

 Konfirmácia 20.6.2001 * Skupina SINAI vo Veľkej Vsi 6.7.2002